Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z następującymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Trade Lidex Ai ™ Ltd.

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Spółka.

Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową i zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny oraz jej wielu zastosowań.

Kraj odnosi się do Singapuru

Administrator Danych w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Fan Page na Facebooku to profil publiczny o nazwie Trade Lidex Ai Strona FB specjalnie stworzony przez Spółkę w serwisie społecznościowym Facebook.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka specyficznych czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Usługa oznacza Stronę Internetową.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. W rozumieniu RODO Usługodawcy są uważani za Podmioty Przetwarzające Dane.

Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do Trade Lidex Ai , dostępnego pod adresem https://bitcointrader.ai

Oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być nazywany Podmiotem Danych lub Użytkownikiem, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Wszystko o plikach cookie .

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

Niezbędne/niezbędne pliki cookie

Typ: Pliki cookie sesji

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony Trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz w celu skontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferu firm: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę-matkę oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, Twoje kontakty w zewnętrznym serwisie mediów społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane. Poinformujemy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekucja prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani nie ujawniać ich ani nie wykorzystywać w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google dotyczącą prywatności i warunków: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Ich Politykę prywatności można zobaczyć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas części lub całości tych komunikatów, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego w celu zarządzania wiadomościami e-mail i wysyłania do Ciebie wiadomości e-mail.

Mailchimp

Mailchimp to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności Mailchimp, odwiedź ich Politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/

AWeber

AWeber to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez AWeber Communications.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności AWeber, odwiedź ich Politykę prywatności: https://www.aweber.com/privacy.htm

Otrzymać odpowiedź

GetResponse to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez GetResponse.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności GetResponse można znaleźć w ich Polityce prywatności: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Użycie, wydajność i różne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego ulepszania naszej Usługi.

Niewidoczne reCAPTCHA

Korzystamy z niewidocznej usługi captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwane przez Google.

Usługa reCAPTCHA może zbierać informacje od Ciebie i Twojego Urządzenia ze względów bezpieczeństwa.

Informacje zbierane przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z Polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych związane jest z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej mającej zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania Ci możliwości korzystania ze swoich praw.

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które o Tobie posiadamy. Jeśli to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je nadal przetwarzali.
 • Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych konkretnych funkcjonalności Serwisu.

Wykonywanie praw do ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych w EOG.

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych fanpage’a na Facebooku

Administratorem Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi jest Spółka. Jako operator Fan Page’a na Facebooku, Spółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy określające m.in. zasady korzystania z Fan Page’a na Facebooku. Warunki te opierają się głównie na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Facebook zarządza danymi osobowymi, lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

Z funkcji Facebook Insights korzystamy w związku z funkcjonowaniem Fan Pageu na Facebooku oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, chyba że zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje zapisane w pliku cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page’a na Facebooku oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku, odwiedź Politykę prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (kalifornijskie prawo Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (ustawa stanu Kalifornia Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii mający z nami nawiązane relacje biznesowe mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z kalifornijskim prawem Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesu i zawodów)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji online, zażądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” znajdującą się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Na e-mail: info[at] bitcointrader.ai

Odwiedzając tę ​​stronę w naszej witrynie internetowej: https://bitcointrader.ai/contact-us