Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαΐου 2023

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις στις οποίες το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της Αποποίησης Ευθύνης:

  • Η Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως «η Εταιρεία», «Εμείς», «Εμείς» ή «Δικοί μας» στην παρούσα Πολιτική Cookies) αναφέρεται στο GPT Definity 2.0 .
  • Εννοείτε τον Χρήστη, το άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ο ιστότοπος αναφέρεται στη διεύθυνση https://bitcointrader.ai ( GPT Definity 2.0 ).
  • Η υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλεια ή άλλες αδικοπραξίες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Αποποίηση Εξωτερικών Συνδέσμων

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτήν.

Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Αποποίηση ευθυνών για σφάλματα και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι για γενική καθοδήγηση μόνο σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμα κι αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι ενημερωμένο και ακριβές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, κανόνων και κανονισμών, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αποποίηση ευθύνης δίκαιης χρήσης

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που δεν έχει πάντα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμο τέτοιο υλικό για κριτική, σχόλια, ρεπορτάζ ειδήσεων, διδασκαλία, υποτροφία ή έρευνα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό συνιστά «δίκαιη χρήση» οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στην ενότητα 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν την ορθή χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απόψεις που εκφράζονται αποποίηση ευθύνης

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει απόψεις και απόψεις που ανήκουν στους δημιουργούς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη, την ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει από κάτι που γράφεται ή ως άμεσο αποτέλεσμα κάτι που έχει γραφτεί σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

Καμία αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία παρέχονται με την κατανόηση ότι η Εταιρεία δεν δεσμεύεται στο παρόν να παρέχει νομικές, λογιστικές, φορολογικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για διαβούλευση με επαγγελματίες λογιστικούς, φορολογικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

Αποποίηση ευθύνης “Χρήση με δική σας ευθύνη”.

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεις απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια ληφθεί βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για τυχόν αποθετικές, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αποποίηση ευθυνών για επενδύσεις υψηλού κινδύνου

Το « GPT Definity 2.0 » (« GPT Definity 2.0 ») επιτρέπει στους χρήστες του (εφεξής: «Χρήστης» ή «Χρήστες») να συναλλάσσονται με άκρως κερδοσκοπικές επενδύσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Τέτοιες συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές, επομένως οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι κατανοούν πλήρως τους κινδύνους πριν από τη διαπραγμάτευση. Η « GPT Definity 2.0 » δεν διαχειρίζεται ούτε προσφέρει νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή επενδυτικές συμβουλές ή σύσταση σχετικά με την καταλληλότητα, την κερδοφορία, την επενδυτική στρατηγική ή άλλα θέματα αυτού του είδους.

Όλοι οι Χρήστες και οι υποψήφιοι Χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την ακόλουθη Αποκάλυψη Κινδύνων και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, προτού υποβάλουν αίτηση στην « GPT Definity 2.0 » για χρήση του λογισμικού της και προτού αρχίσουν να συναλλάσσονται σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αυτό το έγγραφο δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει ή εξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στις συναλλαγές σε Forex, CFD και Κρυπτονομίσματα. Η ειδοποίηση σχεδιάστηκε για να εξηγήσει σε γενικούς όρους τη φύση των κινδύνων που εμπεριέχονται όταν αντιμετωπίζουμε Forex, CFD και κρυπτονομίσματα με δίκαιο και μη παραπλανητικό τρόπο.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, το ‘ GPT Definity 2.0 ‘ ΡΗΤΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ.

Οι συναλλαγές σε Forex, CFD και Κρυπτονομίσματα είναι ΠΟΛΥ κερδοσκοπικές και άκρως επικίνδυνες και δεν είναι κατάλληλες για όλα τα μέλη του ευρύτερου κοινού, αλλά μόνο για εκείνους τους επενδυτές που:

(α) Κατανοούν και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους σχετικούς οικονομικούς, νομικούς και άλλους κινδύνους.

(β) Λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές οικονομικές τους συνθήκες, τους οικονομικούς πόρους, τον τρόπο ζωής και τις υποχρεώσεις τους είναι οικονομικά ικανοί να αναλάβουν την απώλεια ολόκληρης της επένδυσής τους.

(γ) Να έχει τις γνώσεις για να κατανοήσει τις συναλλαγές Forex, CFD και κρυπτονομισμάτων και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές.

Το ‘ GPT Definity 2.0 ‘ δεν θα παρέχει στους Χρήστες καμία συμβουλή σχετικά με το Forex, τα CFD και τα κρυπτονομίσματα, τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές, ούτε θα κάνει επενδυτικές συστάσεις οποιουδήποτε είδους. Έτσι, εάν ο Χρήστης δεν κατανοεί τους σχετικούς κινδύνους, θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές και διαβούλευση από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Εάν ο Χρήστης εξακολουθεί να μην κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση σε Forex, CFD και Κρυπτονομίσματα, τότε δεν θα πρέπει να συναλλάσσεται καθόλου.

Το Forex, τα CFD και τα Κρυπτονομίσματα είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που αντλούν την αξία τους από τις τιμές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων/αγορών στις οποίες αναφέρονται (για παράδειγμα: νομίσματα, δείκτες μετοχών, μετοχές, μέταλλα, δείκτες συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις κ.λπ.). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο Χρήστης να κατανοεί τους κινδύνους που συνδέονται με τις συναλλαγές στο σχετικό υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο/αγορά, επειδή οι διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου/αγοράς θα επηρεάσουν την κερδοφορία της συναλλαγής του.

Μερικοί τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν

Αστάθεια – Οι κινήσεις στην τιμή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων/αγορών μπορεί να είναι ασταθείς και απρόβλεπτες. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη και τις ζημίες του Χρήστη. Η κατανόηση της αστάθειας μιας υποκείμενης αγοράς θα βοηθήσει τους Χρήστες να καθοδηγήσουν σχετικά με το πώς να κάνουν συναλλαγές και πόσα είναι διατεθειμένα να χάσουν.

Διακυμάνσεις της αγοράς – Μια ταλάντευση είναι μια ξαφνική μετατόπιση της τιμής μιας υποκείμενης τιμής περιουσιακού στοιχείου από το ένα επίπεδο στο άλλο. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε χάσμα (για παράδειγμα, οικονομικά γεγονότα ή ανακοινώσεις αγοράς) και το χάσμα μπορεί να συμβεί τόσο όταν η υποκείμενη αγορά είναι ανοιχτή όσο και όταν είναι κλειστή. Όταν αυτοί οι παράγοντες συμβαίνουν ενώ η υποκείμενη αγορά είναι κλειστή, η τιμή της υποκείμενης αγοράς όταν ανοίγει ξανά (και επομένως η παράγωγη τιμή μας) μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την τιμή κλεισίματος, χωρίς να υπάρχει ευκαιρία να κλείσετε τη συναλλαγή σας ενδιάμεσα. Το «gapping» μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ζημία (ή κέρδος).

Ρευστότητα αγοράς – Οι τιμές των συναλλάγματος, των CFD και των κρυπτονομισμάτων θα επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από τις μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, κυβερνητικά, γεωργικά, εμπορικά και εμπορικά προγράμματα και πολιτικές, εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα επικρατούντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς και ορισμένα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των CFD και των κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστά ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν σημαντικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, υπό ορισμένες συνθήκες αγοράς, μπορεί να είναι αδύνατο να εκτελεστεί η παραγγελία του Χρήστη, οδηγώντας σε απώλειες.

Είναι κατανοητό ότι όταν πρόκειται για συναλλαγές σε νομίσματα, μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις, κινήσεις ή/και συνθήκες που συμβαίνουν το Σαββατοκύριακο, στην αρχή της εβδομάδας ή εντός της ημέρας μετά τη δημοσίευση σημαντικών μακροοικονομικών μεγεθών, οικονομικών ή πολιτικών ειδήσεων που κάνουν τις αγορές συναλλάγματος ανοιχτό με επίπεδα τιμών που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις προηγούμενες τιμές.

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ *

Οι συναλλαγές σε Forex, CFD και κρυπτονομίσματα ενέχουν τον κίνδυνο να χάσετε την επένδυσή σας. Αυτή η Ειδοποίηση Προειδοποίησης Κινδύνου δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και παραγώγων. Δεν πρέπει να κερδοσκοπείτε με κεφάλαιο που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπού μας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Με email: πληροφορίες[at] bitcointrader.ai

Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://bitcointrader.ai/contact-us