Vrijwaring

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze disclaimer:

  • Bedrijf (in dit Cookiebeleid “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Trade Lidex Ai .
  • U betekent de Gebruiker, de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar https://bitcointrader.ai ( Trade Lidex Ai ).
  • Dienst verwijst naar de Website.

Vrijwaring

De informatie in de Dienst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst. of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad over zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Dienst zowel actueel als accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Dienst.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor redelijk gebruik

Het Bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “redelijk gebruik” vormt van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwet.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgedrukte meningen Disclaimer

De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortkomen uit iets dat in een opmerking is geschreven of als een direct gevolg van iets dat in een opmerking is geschreven. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar dat door gebruikers wordt gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen aansprakelijkheidsdisclaimer

De informatie over de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf zich hierbij niet bezighoudt met het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bevoegde adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

Disclaimer “Gebruik op eigen risico”.

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt “as is”, zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de door de Dienst verstrekte informatie, of voor gevolgschade, speciale of vergelijkbare schade, zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Disclaimer voor risicovolle beleggingen

Met ‘ Trade Lidex Ai ‘ (‘ Trade Lidex Ai ‘) kunnen zijn gebruikers (hierna: “Gebruiker” of “Gebruikers”) handelen in zeer speculatieve beleggingen die een aanzienlijk risico op verlies met zich meebrengen. Dergelijke handel is niet geschikt voor alle beleggers, dus gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze de risico’s volledig begrijpen voordat ze handelen. ‘ Trade Lidex Ai ‘ beheert of biedt geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot geschiktheid, winstgevendheid, beleggingsstrategie of andere soortgelijke zaken.

Alle gebruikers en toekomstige gebruikers moeten de volgende risicoverklaring en waarschuwingen in dit document zorgvuldig lezen voordat ze zich aanmelden bij ‘ Trade Lidex Ai ‘ om de software te gebruiken, en voordat ze beginnen te handelen op verschillende financiële markten met behulp van verschillende financiële instrumenten. Er wordt echter opgemerkt dat dit document niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten die betrokken zijn bij het handelen in Forex, CFD’s en Cryptocurrencies kan en ook niet kan onthullen of uitleggen. De kennisgeving is bedoeld om in algemene termen de aard van de risico’s uit te leggen die gepaard gaan met het omgaan met Forex, CFD’s en Cryptocurrencies op een eerlijke en niet-misleidende manier.

WEGENS HET HOGE RISICO VAN DE HANDEL GEEFT ‘ Trade Lidex Ai ‘ EXPLICIET GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF GARANTIES DAT GEBRUIKERS ENIGE WINST ZULLEN MAKEN OF DAT GEBRUIKERS GEEN OF ALLE GEDEPOSIEERDE BELEGGINGSFONDSEN ZULLEN VERLIEZEN.

Handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies is ZEER SPECULATIEF EN ZEER RISICO en is niet geschikt voor alle leden van het grote publiek, maar alleen voor beleggers die:

(a) De betrokken economische, juridische en andere risico’s begrijpen en bereid zijn deze te aanvaarden.

(b) Houd rekening met hun persoonlijke financiële omstandigheden, financiële middelen, levensstijl en verplichtingen en ben financieel in staat om het verlies van hun volledige investering op zich te nemen.

(c) De kennis hebben om de handel in Forex, CFD’s en Cryptocurrencies en de onderliggende activa en markten te begrijpen.

‘ Trade Lidex Ai ‘ zal Gebruikers geen advies geven met betrekking tot Forex, CFD’s en Cryptocurrencies, de onderliggende activa en markten, en geen beleggingsaanbevelingen doen van welke aard dan ook. Als de Gebruiker dus de risico’s niet begrijpt, moet hij advies en overleg inwinnen bij een onafhankelijke financieel adviseur. Als de gebruiker de risico’s die gepaard gaan met het handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies nog steeds niet begrijpt, mag hij helemaal niet handelen.

Forex, CFD’s en cryptocurrencies zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de prijzen van de onderliggende activa/markten waarnaar ze verwijzen (bijvoorbeeld: valuta’s, aandelenindexen, aandelen, metalen, indices, futures, forwards, enz.). Het is daarom belangrijk dat de gebruiker de risico’s begrijpt die verbonden zijn aan het handelen in de relevante onderliggende activa/markt, omdat schommelingen in de prijs van de onderliggende activa/markt de winstgevendheid van zijn handel zullen beïnvloeden.

Sommige van dergelijke risico’s omvatten

Volatiliteit – Bewegingen in de prijs van onderliggende activa/markten kunnen volatiel en onvoorspelbaar zijn. Dit zal een directe impact hebben op de winsten en verliezen van de Gebruiker. Het begrijpen van de volatiliteit van een onderliggende markt zal gebruikers helpen bij het bepalen van hoe te handelen en hoeveel hij bereid is te verliezen.

Marktschommelingen – Een schommeling is een plotselinge verschuiving in de prijs van een onderliggende activaprijs van het ene niveau naar het andere. Verschillende factoren kunnen leiden tot gaps (bijvoorbeeld economische gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gaps kunnen voorkomen zowel wanneer de onderliggende markt open is als wanneer deze gesloten is. Wanneer deze factoren zich voordoen terwijl de onderliggende markt gesloten is, kan de prijs van de onderliggende markt bij heropening (en dus onze afgeleide prijs) aanzienlijk verschillen van de slotkoers, zonder de mogelijkheid om uw transactie daartussenin te sluiten. ‘Gapping’ kan resulteren in een aanzienlijk verlies (of winst).

Marktliquiditeit – De prijzen van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies zullen onder andere worden beïnvloed door veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, overheids-, landbouw-, commerciële en handelsprogramma’s en -beleid, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de relevante markt en sommige onderliggende activa van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies worden mogelijk niet onmiddellijk liquide als gevolg van de verminderde vraag naar de onderliggende activa. De marktomstandigheden kunnen dus in zeer korte tijd aanzienlijk veranderen, en daarom kan het onder bepaalde marktomstandigheden onmogelijk zijn om de order van de Gebruiker uit te voeren, wat tot verliezen kan leiden.

Het is duidelijk dat als het gaat om de handel in valuta, er zich situaties, bewegingen en/of omstandigheden kunnen voordoen in het weekend, aan het begin van de week of intraday na de publicatie van belangrijke macro-economische cijfers, economisch of politiek nieuws waardoor de valutamarkten open met prijsniveaus die substantieel kunnen verschillen van eerdere prijzen.

* WAARSCHUWING VOOR INVESTERINGEN MET HOOG RISICO *

Bij het handelen in forex, CFD’s en cryptocurrencies bestaat het risico dat u uw investering verliest. Deze risicowaarschuwing kan en zal niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van de handel in opties en derivaten onthullen. U moet niet speculeren met kapitaal dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. We raden u ten zeerste aan de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van onze website door te lezen voordat u onze service gaat gebruiken.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: info[at] bitcointrader.ai

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://bitcointrader.ai/contact-us