Fyrirvari

Síðast uppfært: 31. maí 2023

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástafur í hafa merkingu skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar skulu hafa sömu merkingu hvort sem þær eru í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Að því er varðar þennan fyrirvara:

  • Fyrirtæki (vísað til sem annað hvort „Fyrirtækið“, „Við“, „Við“ eða „okkar“ í þessari vafrakökustefnu) vísar til GPT Definity 2.0 .
  • Þú átt við notandann, einstaklinginn sem hefur aðgang að þjónustunni eða fyrirtækið eða annan lögaðila fyrir hönd sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eftir því sem við á.
  • Vefsíðan vísar til https://bitcointrader.ai ( GPT Definity 2.0 ).
  • Þjónusta vísar til vefsíðunnar.

Fyrirvari

Upplýsingarnar í þjónustunni eru eingöngu ætlaðar til almennra upplýsinga.

Fyrirtækið ber enga ábyrgð á villum eða vanrækslu í innihaldi þjónustunnar.

Í engu tilviki ber fyrirtækið ábyrgð á sérstökum, beinum, óbeinum, afleiddum eða tilfallandi tjónum eða tjóni af neinu tagi, hvort sem um er að ræða samningsgerð, vanrækslu eða aðrar skaðabætur, sem stafa af eða í tengslum við notkun þjónustunnar. eða innihald þjónustunnar. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að bæta við, eyða eða breyta innihaldi þjónustunnar hvenær sem er án fyrirvara.

Fyrirtækið ábyrgist ekki að þjónustan sé laus við vírusa eða aðra skaðlega hluti.

Fyrirvari fyrir ytri tengla

Þjónustan getur innihaldið tengla á ytri vefsíður sem ekki eru veittar eða viðhaldnar af eða á nokkurn hátt tengdar fyrirtækinu.

Vinsamlegast athugaðu að fyrirtækið ábyrgist ekki nákvæmni, mikilvægi, tímanleika eða heilleika upplýsinga á þessum ytri vefsíðum.

Fyrirvari um villur og aðgerðaleysi

Upplýsingarnar sem þjónustan gefur eru eingöngu til almennrar leiðbeiningar um hagsmunamál. Jafnvel þótt fyrirtækið geri allar varúðarráðstafanir til að tryggja að innihald þjónustunnar sé bæði núverandi og nákvæmt, geta villur komið upp. Þar að auki, í ljósi breytts eðlis laga, reglna og reglugerða, geta verið tafir, vanræksla eða ónákvæmni í upplýsingum sem eru á þjónustunni.

Félagið ber ekki ábyrgð á villum eða vanrækslu, eða fyrir niðurstöðum sem fæst við notkun þessara upplýsinga.

Fyrirvari fyrir sanngjarna notkun

Fyrirtækið getur notað höfundarréttarvarið efni sem hefur ekki alltaf verið sérstakt leyfi frá eiganda höfundarréttar. Félagið gerir slíkt efni aðgengilegt til gagnrýni, athugasemda, fréttaflutnings, kennslu, námsstyrkja eða rannsókna.

Fyrirtækið telur að þetta feli í sér „sanngjarna notkun“ á slíku höfundarréttarvarðu efni eins og kveðið er á um í kafla 107 í höfundarréttarlögum Bandaríkjanna.

Ef þú vilt nota höfundarréttarvarið efni frá þjónustunni í þínum eigin tilgangi sem gengur lengra en sanngjarna notkun, verður þú að fá leyfi frá eiganda höfundarréttar.

Skoðanir lýstar Fyrirvari

Þjónustan getur innihaldið skoðanir og skoðanir sem eru skoðanir höfunda og endurspegla ekki endilega opinbera stefnu eða stöðu nokkurs annars höfundar, stofnunar, samtaka, vinnuveitanda eða fyrirtækis, þar með talið fyrirtækisins.

Athugasemdir sem notendur birta eru alfarið á þeirra ábyrgð og notendur munu taka fulla ábyrgð, ábyrgð og kenna á hvers kyns meiðyrðamáli eða málarekstri sem stafar af einhverju sem er skrifað í eða sem bein afleiðing af einhverju sem skrifað er í athugasemd. Fyrirtækið er ekki ábyrgt fyrir athugasemdum sem birtar eru af notendum og áskilur sér rétt til að eyða öllum athugasemdum af hvaða ástæðu sem er.

Enginn ábyrgðarfyrirvari

Upplýsingarnar um þjónustuna eru veittar með þeim skilningi að fyrirtækið tekur ekki þátt í því að veita lögfræði-, bókhalds-, skatta- eða aðra faglega ráðgjöf og þjónustu. Sem slíkt ætti það ekki að koma í staðinn fyrir samráð við faglega bókhalds-, skatta-, lögfræði- eða aðra hæfa ráðgjafa.

Í engu tilviki skal fyrirtækið eða birgjar þess bera ábyrgð á neinu sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni sem stafar af eða í tengslum við aðgang þinn eða notkun eða vanhæfni til að fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Fyrirvari „Notaðu á eigin áhættu“

Allar upplýsingar í þjónustunni eru veittar „eins og þær eru“, án ábyrgðar á heilleika, nákvæmni, tímanleika eða niðurstöðum sem fæst við notkun þessara upplýsinga og án ábyrgðar af neinu tagi, beinlínis eða óbeins, þar með talið, en ekki takmarkað við ábyrgð á frammistöðu, söluhæfni og hæfni í ákveðnum tilgangi.

Fyrirtækið mun ekki vera ábyrgt gagnvart þér eða neinum öðrum vegna ákvörðunar sem teknar eru eða aðgerða sem teknar eru með hliðsjón af upplýsingum frá þjónustunni eða vegna afleiddra, sérstakrar eða svipaðs tjóns, jafnvel þótt upplýst sé um möguleikann á slíku tjóni.

Fyrirvari fyrir áhættufjárfestingar

‘ GPT Definity 2.0 ‘ (‘ GPT Definity 2.0 ‘) gerir notendum sínum (hér eftir: „Notandi“ eða „Notendur“) kleift að eiga viðskipti með mjög íhugandi fjárfestingar sem fela í sér verulega tapsáhættu. Slík viðskipti henta ekki öllum fjárfestum svo notendur verða að tryggja að þeir skilji að fullu áhættuna fyrir viðskipti. ‘ GPT Definity 2.0 ‘ hefur ekki umsjón með eða býður ekki upp á neina lagalega, skatta-, bókhalds- eða fjárfestingarráðgjöf eða ráðleggingar varðandi hæfi, arðsemi, fjárfestingarstefnu eða önnur mál af því tagi.

Allir notendur og væntanlegir notendur ættu að lesa vandlega eftirfarandi áhættuupplýsingu og viðvaranir sem eru í þessu skjali áður en þeir sækja um til ‘ GPT Definity 2.0 ‘ til að nota hugbúnaðinn og áður en byrjað er að eiga viðskipti á ýmsum fjármálamörkuðum með ýmsum fjármálagerningum. Hins vegar er tekið fram að þetta skjal getur ekki og gefur ekki upp eða útskýrt alla áhættuna og aðra mikilvæga þætti sem tengjast viðskiptum með gjaldeyri, CFDs og dulritunargjaldmiðla. Tilkynningin var hönnuð til að útskýra almennt eðli áhættunnar sem fylgir því að takast á við gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla á sanngjarnan og ekki villandi hátt.

VEGNA VIÐSKIPTA VIÐSKIPTA Í MIKLU ÁHÆTTU GERIR ‘ GPT Definity 2.0 ‘ EKKI EKKI SKÝRI EÐA ÓBEINNAR ÁBYRGÐ EÐA ÁBYRGÐ AÐ NOTENDUR GJÓNI EÐA AÐ NOTENDUR MUN EKKI TAPA AÐ NEINUM INNSTÖÐUM.

Viðskipti með gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla eru MJÖG SPEKULATIV OG MJÖG áhættusöm og henta ekki öllum almenningi, heldur aðeins þeim fjárfestum sem:

(a) Skilja og eru tilbúnir til að taka á sig efnahagslega, lagalega og aðra áhættu sem því fylgir.

(b) Taka tillit til persónulegra fjárhagsaðstæðna þeirra, fjárhagslegs auðlinda, lífsstíls og skuldbindinga eru fjárhagslega færir um að taka á sig tap á allri fjárfestingu sinni.

(c) Hafa þekkingu til að skilja viðskipti með gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla og undirliggjandi eignir og markaði.

‘ GPT Definity 2.0 ‘ mun ekki veita notendum neinar ráðleggingar varðandi gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla, undirliggjandi eignir og markaði, eða gera ráðleggingar um fjárfestingar af neinu tagi. Þannig að ef notandinn skilur ekki áhættuna sem fylgir því ætti hann að leita ráða og ráðgjafar hjá óháðum fjármálaráðgjafa. Ef notandinn skilur enn ekki áhættuna sem fylgir viðskiptum með gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla þá ætti hann alls ekki að eiga viðskipti.

Fremri, CFD og dulritunargjaldmiðlar eru afleiddir fjármálagerningar sem fá verðmæti sitt af verði undirliggjandi eigna/markaða sem þeir vísa til (til dæmis: gjaldmiðlar, hlutabréfavísitölur, hlutabréf, málmar, framvirkir vísitölur, framvirkir, osfrv.). Það er því mikilvægt að notandinn skilji áhættuna sem fylgir viðskiptum með viðkomandi undirliggjandi eign/markaði vegna þess að sveiflur á verði undirliggjandi eignar/markaðar munu hafa áhrif á arðsemi viðskipta hans.

Sumar slíkar áhættur eru ma

Sveiflur – Hreyfingar á verði undirliggjandi eigna/markaða geta verið sveiflukenndar og ófyrirsjáanlegar. Þetta mun hafa bein áhrif á hagnað og tap notandans. Að skilja sveiflur undirliggjandi markaðar mun hjálpa notendum að leiðbeina um hvernig eigi að eiga viðskipti og hversu miklu hann er tilbúinn að tapa.

Markaðssveiflur – Sveifla er skyndileg breyting á verði undirliggjandi eignaverðs frá einu stigi til annars. Ýmsir þættir geta leitt til bilunar (td efnahagsatburðir eða markaðstilkynningar) og bilun getur átt sér stað bæði þegar undirliggjandi markaður er opinn og þegar hann er lokaður. Þegar þessir þættir eiga sér stað á meðan undirliggjandi markaðurinn er lokaður getur verð undirliggjandi markaðar þegar hann opnar aftur (og þar af leiðandi verð okkar) verið verulega frábrugðið lokagenginu, án möguleika á að loka viðskiptum þínum á milli. „Gapping“ getur leitt til verulegs taps (eða hagnaðar).

Lausafjárstaða á markaði – Verð á gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðlum verður meðal annars undir áhrifum af breyttum samskiptum framboðs og eftirspurnar, áætlunum og stefnum stjórnvalda, landbúnaðar, viðskipta og viðskipta, innlendum og alþjóðlegum pólitískum og efnahagslegum atburðum og ríkjandi sálfræðilegum einkennum. á viðkomandi markaðstorg og sumar af undirliggjandi eignum gjaldeyris, CFD og dulritunargjaldmiðla mega ekki verða strax seljanlegar vegna minni eftirspurnar eftir undirliggjandi eign. Þannig að markaðsaðstæður geta breyst verulega á mjög skömmum tíma og þar af leiðandi, við ákveðnar markaðsaðstæður, getur verið ómögulegt fyrir notanda að framkvæma pöntun, sem leiðir til taps.

Það er litið svo á að þegar kemur að viðskiptum með gjaldmiðla geta komið upp aðstæður, hreyfingar og/eða aðstæður um helgar, í byrjun viku eða innan dags eftir birtingu mikilvægra þjóðhagslegra tölur, efnahagslegar eða pólitískar fréttir sem gera gjaldeyrismarkaði. opið með verðlagi sem gæti verið verulega frábrugðið fyrri verði.

* VIÐVÖRUN við HÁHÆTTU FJÁRFESTINGAR *

Viðskipti með gjaldeyri, CFD og dulritunargjaldmiðla fela í sér hættu á að tapa fjárfestingu þinni. Þessi áhættuviðvörunartilkynning getur ekki og gefur ekki upp alla áhættuna og aðra mikilvæga þætti valréttar- og afleiðuviðskipta. Þú ættir ekki að spá í fjármagn sem þú hefur ekki efni á að tapa. Við mælum eindregið með því að þú lesir í gegnum skilmála og skilyrði vefsíðunnar okkar og persónuverndarstefnu áður en þú byrjar að nota þjónustu okkar.

Hafðu samband við okkur

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þennan fyrirvara geturðu haft samband við okkur:

  • Með tölvupósti: info[at] bitcointrader.ai

Með því að heimsækja þessa síðu á vefsíðu okkar: https://bitcointrader.ai/contact-us