Ehdot ja edellytykset

Viimeksi päivitetty: toukokuu 31, 2023

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on seuraavin edellytyksin määritelty merkitys. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Sidosyksiköllä tarkoitetaan yhteisöä, jolla on määräysvalta, joka on osapuolen määräysvallassa tai joka on sen kanssa yhteisessä määräysvallassa, kun ’määräysvallalla’ tarkoitetaan vähintään 50 prosentin omistusosuutta osakkeista, osuuksista tai muista arvopapereista, jotka oikeuttavat äänestämään johtajien valinnassa tai muussa johtovallassa.

Tilillä tarkoitetaan yksilöllistä tiliä, joka on luotu Sinulle Palvelumme tai sen osien käyttämiseksi.

Maa viittaa Singaporeen

Yritys (tässä sopimuksessa viitataan joko ”Yritys”, ”Me”, ”Me” tai ”Meidän”) tarkoittaa Bitcoin TraderLtd.

Laitteella tarkoitetaan mitä tahansa laitetta, jolla voi käyttää palvelua, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.

Palvelu tarkoittaa verkkosivustoa.

Ehdot (myös ”Ehdot”) tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja Yhtiön välillä Palvelun käytöstä.

Kolmannen osapuolen sosiaalinen mediapalvelu tarkoittaa kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, informaatio, tuotteet tai palvelut), jotka voidaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville palvelussa.

Verkkosivusto viittaa Bitcoin Trader, johon pääsee osoitteesta https://bitcointrader.ai.

Sinä tarkoitat palvelua käyttävää tai käyttävää henkilöä tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää palvelua, soveltuvin osin.

Kuittaus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sopimus, joka on voimassa sinun ja yhtiön välillä. Näissä käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytössä.

Palvelun käyttöoikeus ja käyttö edellyttää, että hyväksyt ja noudatat näitä käyttöehtoja. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin kävijöihin, käyttäjiin ja muihin henkilöihin, jotka käyttävät palvelua.

Käyttämällä palvelua tai käyttämällä palvelua hyväksyt, että nämä käyttöehdot sitovat sinua. Jos olet eri mieltä näiden käyttöehtojen jostakin osasta, et saa käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää myös, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme kuvaa käytäntöjämme ja menettelyjämme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Sovellusta tai Verkkosivustoa, ja kertoo sinulle tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Käyttäjätilit

Kun luot meille tilin, sinun on annettava meille tiedot, jotka ovat aina tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. Jos näin ei tehdä, se on ehtojen rikkominen, joka voi johtaa tilisi välittömään irtisanomiseen palvelussamme.

Olet vastuussa Palveluun käyttämäsi salasanan suojaamisesta ja kaikista salasanallasi suoritettavista toimista, olipa salasanasi sitten Palvelumme tai kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun salasana.

Sitoudut olemaan luovuttamatta salasanaasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, kun olet saanut tietää tietoturvaloukkauksesta tai tilisi luvattomasta käytöstä.

Et saa käyttää käyttäjätunnuksena toisen henkilön tai yhteisön nimeä tai nimeä, joka ei ole laillisesti käytettävissä, nimeä tai tavaramerkkiä, joka on jonkun muun henkilön tai yhteisön oikeuksien alainen ilman asianmukaista lupaa, tai nimeä, joka on muuten loukkaava, mauton tai säädytön.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö (lukuun ottamatta Sinun tai muiden käyttäjien toimittamaa Sisältöä), ominaisuudet ja toiminnot ovat ja pysyvät Yhtiön ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena.

Palvelu on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla laeilla sekä maassa että ulkomailla.

Tavaramerkkejämme ja tavaramerkkejämme ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa tai valvonnassa.

Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä. Lisäksi käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että yritys ei ole vastuussa suoraan tai välillisesti mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen tai jotka liittyvät tällaisten verkkosivustojen tai palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta tai jotka ovat saatavilla tällaisilla verkkosivustoilla tai palvelujen kautta.

Suosittelemme, että luet kaikkien käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

Lopetus

Voimme sulkea tai keskeyttää tilisi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi. Jos haluat lopettaa tilisi, voit yksinkertaisesti lopettaa Palvelun käytön.

Vastuun rajoittaminen

Riippumatta mistään sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yhtiön ja sen toimittajien kokonaisvastuu näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen nojalla ja sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi kaikkien edellä mainittujen seikkojen osalta rajoittuu summaan, jonka olet tosiasiallisesti maksanut Palvelun kautta, tai 100 Yhdysvaltain dollariin, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vahingot, jotka aiheutuvat voiton menetyksestä, tietojen tai muiden tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menetyksestä, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Palvelun käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää Palvelua, kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai kolmannen osapuolen laitteistoja, joita käytetään Palvelun kanssa, tai jotka muuten liittyvät näihin Ehtoihin), vaikka Yhtiötä tai sen toimittajaa olisi neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita implisiittisten takuiden poissulkemista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että jotkin edellä mainituista rajoituksista eivät välttämättä päde. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuu on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa.

”AS IS” ja ”AS AVAILABLE” Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla” ja kaikkine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö omasta ja tytäryhtiöidensä sekä lisenssinantajiensa ja palveluntarjoajiensa puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista Palveluun liittyvistä takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta, sekä takuut, jotka voivat johtua kaupankäynnin kulusta, suorituksen kulusta, käytännöstä tai kaupallisesta käytännöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö ei anna mitään takuuta tai sitoumusta eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu vastaa vaatimuksiasi, saavuttaa aiotut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai on virheetön tai että virheet tai puutteet voidaan korjata tai että ne korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, yhtiö tai mikään yhtiön palveluntarjoaja ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun tai siihen sisältyvien tietojen, sisällön, materiaalien tai tuotteiden toiminnan tai saatavuuden osalta; (ii) että palvelu on keskeytymätön tai virheetön; (iii) Palvelun kautta tarjottujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta; tai (iv) että Palvelu, sen palvelimet, sisältö tai Yhtiön lähettämät tai sen puolesta lähetetyt sähköpostit eivät sisällä viruksia, skriptejä, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyntyyppisten takuiden poissulkemista tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kuitenkin tässä jaksossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan lain mukaan mahdollista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan maan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sovelluksen käyttösi voi olla myös muiden paikallisten, osavaltioiden, kansallisten tai kansainvälisten lakien alaista.

Riitojen ratkaiseminen

Jos sinulla on huolenaiheita tai riitoja Palvelusta, suostut siihen, että yrität ensin ratkaista riidan epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yhtiöön.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä kaikista sen maan lainsäädännön pakottavista säännöksistä, jossa asut.

Yhdysvallat Lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon Yhdysvaltojen hallitus on asettanut kauppasaarron tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on nimennyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi, ja (ii) Et ole missään Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Irrotettavuus ja luopuminen

Irrotettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että sen tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

Luopuminen

Jollei näissä ehdoissa toisin määrätä, näiden ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai velvoitteen täyttämisen vaatimatta jättäminen ei vaikuta osapuolen mahdollisuuteen käyttää kyseistä oikeutta tai vaatia kyseisen velvoitteen täyttämistä milloin tahansa myöhemmin, eikä rikkomisesta luopuminen merkitse luopumista myöhemmästä rikkomisesta.

Käännös Tulkkaus

Nämä käyttöehdot on saatettu kääntää, jos olemme asettaneet ne saatavillesi palvelussamme. Suostut siihen, että alkuperäistä englanninkielistä tekstiä sovelletaan riitatapauksissa.

Muutokset näihin ehtoihin ja edellytyksiin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä ehdot milloin tahansa. Jos muutos on olennainen, pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Se, mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelumme käyttämistä näiden tarkistusten voimaantulon jälkeen hyväksyt, että tarkistetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: info[at]bitcointrader.ai

Käymällä tällä sivulla verkkosivustollamme:https://bitcointrader.ai/contact-us/