Termeni și condiții

Ultima actualizare: 31 mai 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror literă inițială este majusculă au înțelesuri definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și condiții:

Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată sau se află sub control comun cu o parte, unde „control” înseamnă deținerea a cel puțin 50% din acțiuni, participații sau alte titluri de valoare cu drept de vot pentru alegerea directorilor sau a altor autorități de conducere.

Cont înseamnă un cont unic creat pentru Dvs. pentru a avea acces la Serviciul nostru sau la părți ale Serviciului nostru.

Țara se referă la Singapore

Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Al nostru” în acest acord) se referă la Bitcoin TraderLtd.

Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.

Serviciul se referă la site-ul web.

Termeni și condiții (denumite și „Termeni”) înseamnă acești Termeni și condiții care formează întregul acord între dumneavoastră și Companie cu privire la utilizarea Serviciului.

Serviciul de socializare al unei terțe părți înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizate de o terță parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție prin intermediul Serviciului.

Site-ul se referă la Bitcoin Trader, accesibil de pe https://bitcointrader.ai

Dumneavoastră înseamnă persoana fizică care accesează sau utilizează Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Recunoaștere

Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care operează între Dumneavoastră și Companie. Acești Termeni și condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea serviciului.

Accesul și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea de către dvs. a acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și Condiții, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Declarați că ați depășit vârsta de 18 ani. Compania nu permite persoanelor sub 18 ani să utilizeze Serviciul.

Accesul și utilizarea Serviciului sunt condiționate, de asemenea, de acceptarea și respectarea de către dvs. a Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați aplicația sau site-ul web și vă informează cu privire la drepturile dvs. de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Conturi de utilizator

Atunci când creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați informații care să fie corecte, complete și actuale în orice moment. Nerespectarea acestui lucru constituie o încălcare a Termenilor, ceea ce poate duce la închiderea imediată a contului dvs. pe Serviciul nostru.

Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și pentru orice activități sau acțiuni efectuate cu parola dumneavoastră, indiferent dacă parola dumneavoastră este cu Serviciul nostru sau cu un Serviciu de socializare al unei terțe părți.

Sunteți de acord să nu vă dezvăluiți parola către nicio terță parte. Trebuie să ne anunțați imediat ce luați cunoștință de orice încălcare a securității sau de utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

Nu puteți utiliza ca nume de utilizator numele unei alte persoane sau entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau o marcă comercială care face obiectul oricăror drepturi ale unei alte persoane sau entități, altele decât dumneavoastră, fără o autorizație corespunzătoare, sau un nume care este în alt mod ofensator, vulgar sau obscen.

Proprietatea intelectuală

Serviciul și conținutul său original (cu excepția Conținutului furnizat de dumneavoastră sau de alți utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea acestuia sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei și a licențiatorilor săi.

Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi atât din țară, cât și din alte țări.

Mărcile noastre comerciale și prezentarea comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Companiei.

Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de către Companie.

Compania nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor web sau serviciilor terților. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Societatea nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Terminare

Putem rezilia sau suspenda contul dumneavoastră imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără a ne limita la încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții.

La încetarea contractului, dreptul dumneavoastră de a utiliza serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să vă închideți contul, puteți pur și simplu să încetați să mai utilizați Serviciul.

Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere oricăror daune pe care le puteți suferi, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni și remediul dvs. exclusiv pentru toate cele de mai sus se limitează la suma plătită efectiv de dvs. prin intermediul Serviciului sau la 100 USD dacă nu ați cumpărat nimic prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune speciale, accidentale, indirecte sau indirecte de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, pierderi de date sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea intimității care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software-ul terților și/sau hardware-ul terților utilizat cu Serviciul, sau în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Societatea sau orice furnizor a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remediul nu își atinge scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

„AS IS” și „AS AVAILABLE” Disclaimer

Serviciul vă este furnizat „AS IS” și „AS AVAILABLE” și cu toate defectele și defectele, fără nici un fel de garanție. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii, renunță în mod expres la toate garanțiile, fie ele exprese, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv la toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu și neîncălcare, precum și la garanțiile care pot apărea în urma unei tranzacții, a unei performanțe, a utilizării sau a practicii comerciale. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele dumneavoastră, va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi lipsit de erori sau că orice erori sau defecte pot fi sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici unul dintre furnizorii companiei nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea Serviciului, sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în acesta; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricăror informații sau conținuturi furnizate prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, troieni, viermi, malware, bombe cu ceas sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu vi se aplice. În acest caz însă, excluderile și limitările prevăzute în prezenta secțiune se aplică în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea aplicabilă

Legile țării, cu excepția conflictelor de legi, guvernează acești Termeni și utilizarea Serviciului de către dumneavoastră. Utilizarea de către dumneavoastră a aplicației poate fi supusă și altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

Soluționarea litigiilor

În cazul în care aveți nelămuriri sau dispute cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident.

Conformitatea juridică a Statelor Unite ale Americii

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului impus de guvernul Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca fiind o țară care „sprijină terorismul” și (ii) Nu sunteți înscris pe nicio listă a guvernului Statelor Unite a părților interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, respectiva prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele respectivei prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legea aplicabilă, iar celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare.

Renunțare

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, neexercitarea unui drept sau neexecutarea unei obligații în temeiul acestor Termeni nu afectează capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de executare în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu constituie o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Traducere Interpretare Interpretare

Acești Termeni și Condiții pot fi traduși dacă vi le-am pus la dispoziție pe Serviciul nostru. Sunteți de acord ca textul original în limba engleză să prevaleze în caz de litigiu.

Modificări ale acestor termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este importantă, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă oferi o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția Noastră exclusivă.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce aceste revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord să vă supuneți termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în totalitate sau parțial, vă rugăm să nu mai utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, ne puteți contacta:

Prin e-mail: info[at]bitcointrader.ai

Vizitând această pagină de pe site-ul nostru:https://bitcointrader.ai/contact-us/