Feltételek és feltételek

Utolsó frissítés: 2023. május 31

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe venné a Szolgáltatásunkat.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, a következő feltételek szerint meghatározott jelentése van. A következő meghatározások jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

A kapcsolt vállalkozás olyan szervezetet jelent, amely egy felet irányít, amelyet egy fél irányít, vagy amely egy féllel közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” a részvények, részesedések vagy egyéb, az igazgatóválasztásra vagy más irányító hatóság megválasztására szavazásra jogosító értékpapírok legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti.

A fiók egy egyedi fiók, amelyet az Ön számára hoztak létre, hogy hozzáférjen Szolgáltatásunkhoz vagy Szolgáltatásunk egyes részeihez.

Az ország Szingapúrra utal

A Vállalat (a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) Trade Lidex Ai ™ Ltd.-re vonatkozik.

Eszköznek minősül minden olyan eszköz, amely képes a Szolgáltatáshoz hozzáférni, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.

Feltételek (más néven „Feltételek”): a jelen Feltételek, amelyek az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást képezik a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

Harmadik fél által nyújtott közösségi médiaszolgáltatás: bármely harmadik fél által nyújtott szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.

A webhely Trade Lidex Ai címre hivatkozik, amely a https://bitcointrader.ai címről érhető el

Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy azt használja, adott esetben.

Visszaigazolás

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltatás használatát, valamint az Ön és a Társaság között létrejött megállapodást. A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák valamennyi felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásához és betartásához kötött. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó személyre vonatkoznak.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A Társaság nem engedélyezi 18 év alattiak számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata az Ön számára a Társaság Adatvédelmi szabályzatának elfogadásához és betartásához is kötött. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, valamint tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, mielőtt igénybe venné szolgáltatásunkat.

Felhasználói fiókok

Amikor Ön fiókot hoz létre nálunk, Önnek mindenkor pontos, teljes és aktuális adatokat kell megadnia nekünk. Ennek elmulasztása a Feltételek megszegésének minősül, ami az Ön Szolgáltatásunkban lévő fiókjának azonnali megszüntetését eredményezheti.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszavának megőrzéséért, valamint a jelszava alatt végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy az Ön jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél közösségi médiaszolgáltatásához tartozik.

Ön beleegyezik, hogy jelszavát nem adja át harmadik félnek. Ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan használatáról, azonnal értesítenie kell minket.

Ön nem használhat felhasználónévként más személy vagy szervezet nevét, vagy olyan nevet, amely nem jogszerűen használható, olyan nevet vagy védjegyet, amely az Öntől eltérő más személy vagy szervezet jogainak tárgya, megfelelő engedély nélkül, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve az Ön vagy más felhasználók által biztosított Tartalmat), funkciói és funkciói a Társaság és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és képezik.

A Szolgáltatás szerzői jog, védjegy és egyéb törvények által védett mind az ország, mind a külföldi országok szerzői jogai által.

Védjegyeink és védjegyeink nem használhatók fel semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Társaság nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Megszüntetés

Bármilyen okból azonnal, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön fiókját, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondás esetén az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni a Fiókját, egyszerűen csak felhagyhat a Szolgáltatás használatával.

A felelősség korlátozása

Az Önt esetlegesen ért károktól függetlenül a Társaság és bármely beszállítójának a jelen Feltételek bármely rendelkezése alapján fennálló teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslata a fentiekkel kapcsolatban az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy 100 USD-re korlátozódik, ha Ön nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan a nyereségkiesésből, adatvesztésből vagy más információk elvesztéséből, az üzletmenet megszakításából, személyi sérülésből eredő károkat), a magánélet elvesztéséért, amely a Szolgáltatás, a Szolgáltatással együtt használt harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver használatából vagy a Szolgáltatás használatának lehetetlenségéből ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely beszállítóját tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem éri el alapvető célját.

Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság kizárását vagy a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike nem alkalmazható. Ezekben az államokban mindkét fél felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

„AS IS” és „AS AVAILABLE” Felelősségi nyilatkozat

A Szolgáltatás az Ön rendelkezésére áll „AZONOSAN” és „KÉSZENLÉTESEN”, minden hibával és hiányossággal, mindenféle garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság a saját nevében, valamint a Társasághoz tartozó vállalatok, licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát, valamint a kereskedelmi forgalomból, a teljesítés menetéből, a szokásokból vagy a kereskedelmi gyakorlatból eredő garanciákat. A fentiek korlátozása nélkül, a Társaság nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, elér bármilyen kívánt eredményt, kompatibilis vagy együttműködik más szoftverekkel, alkalmazásokkal, rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal, megszakítás nélkül működik, megfelel bármilyen teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentes, illetve hogy bármilyen hiba vagy hiányosság kijavítható vagy kijavításra kerül.

A fentiek korlátozása nélkül, sem a Társaság, sem a Társaság bármely szolgáltatója nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos képviseletet vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás, illetve az abban szereplő információk, tartalmak, anyagok vagy termékek működésével vagy elérhetőségével kapcsolatban; (ii) hogy a Szolgáltatás megszakítás nélkül vagy hibamentesen fog működni; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy naprakészségét illetően; vagy (iv) hogy a Szolgáltatás, annak szerverei, a tartalom vagy a Társaságtól vagy annak nevében küldött e-mailek nem tartalmaznak vírusokat, szkripteket, trójai falovakat, férgeket, rosszindulatú szoftvereket, időzített bombákat vagy más káros összetevőket.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák kizárását vagy a fogyasztók alkalmazandó törvényes jogainak korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy egésze nem vonatkozik Önre. Ilyen esetben azonban az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat kell alkalmazni, amennyire az alkalmazandó jog szerint érvényesíthető.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás használata más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények hatálya alá is tartozhat.

Vitarendezés

Ha Önnek bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, Ön beleegyezik, hogy először megpróbálja a vitát informálisan, a Társasággal való kapcsolatfelvétel útján megoldani.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre.

Az Egyesült Államok Jogi megfelelés

Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) Ön nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, az ilyen rendelkezést úgy módosítjuk és értelmezzük, hogy az adott rendelkezés céljait az alkalmazandó jog szerint a lehető legnagyobb mértékben elérjük, a fennmaradó rendelkezések pedig továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem befolyásolja a fél azon képességét, hogy ezt követően bármikor gyakorolhassa az adott jogot vagy követelhesse az adott teljesítést, és a jogsértésről való lemondás nem jelenti a későbbi jogsértésekről való lemondást.

Fordítás Tolmácsolás

A jelen Általános Szerződési Feltételeket lefordíthattuk, ha azokat elérhetővé tettük az Ön számára a Szolgáltatásunkon. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol nyelvű szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Feltételeket. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, a mi kizárólagos belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

Emailben: info[at] bitcointrader.ai

Ha meglátogatja ezt az oldalt a honlapunkon:https://bitcointrader.ai/contact-us/